மேதினியில் வாழும் உழைப்பாளர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க மே நாளில் உறுதியேற்போம்தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து

தமிழக முதல்வர் எக்ஸ் பக்கத்தில் மே தின வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அதில் குருதியை வியர்வையாக்கி உழைப்பால் உலகை உயர்த்தும் அனைத்து உழைப்பாளர்களையும் மே தினத்தில் இல் வாழ்த்திப் போற்றுவோம்!

மேதினியில் வாழும் உழைப்பாளர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க – ஒற்றுமையை உண்டாக்க ! மே நாளில் உறுதியேற்போம் உழைக்கும் கைகள் ஒன்று சேர்ந்து புதிய உலகம் படைப்போம்! இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Related posts

Leave a Comment